بلاگ

در این بخش میتوانید نکات آموزشی زبان انگلیسی را مطالعه نمایید

weblog

Appreciate the food Mother cooks for you. Some don’t have food; some don’t have Mothers! از مادرت بخاطر غذايي که براي تو پخته قدرداني کن. بعضي ها غذا ندار ...

weblog

در صورتی که جمله مفعول داشته باشد، برای طلاق گرفتن از عبارت divorce (بدون حرف اضافه) استفاده می شود و در صوتی که جمله مفعول نداشته باشد از عبارت get divorce و یا get a d ...

weblog

Stay away from negative people. They have a problem for every solution. از آدم های منفی دور بمانید. آنها برای هر راه حلی یک مشکل پیدا می کنند. ...

weblog

1- عبارات رایج در هنگام ارائه پیشنهاد کمک در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی اگر قصد داشته باشیم که به دوستی که در حال انجام کاری است کمک کنیم، از عبارات ...

weblog

A bird on a tree is never afraid of the branch breaking, because her trust is not on the branch but on it’s own wings. Always believe in yourself. پرنده ا ...

weblog

برای دعوت نمودن دوستان و نزدیکان اغلب از عبارت های زیر استفاده می شود: Do you want to…? Would you like to…? - Would you like to hav ...

weblog

رایج ترین عبارت برای اجازه گرفتن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی Can I می باشد. - Can I use your telephone for a moment? - Yes, sure. می تونم یک لحظه ا ...

weblog

کاربرد اول: درخواست مودبانه Would you please close the door? ميشه لطفا در رو ببندي؟ Would you please complete this assignment for Tuesday? ميشه لطفا ...

weblog

درخواست کردن در موقعیت های دوستانه، اغلب به صورت امری مطرح می شود و در آخر جمله will you? اضافه می گردد. Turn down the music, will you? صدای موسیقی را کم کن، ...

weblog

ساده ترین عبارت برای غذرخواهی کردن Sorry یا I’m Sorry (معذرت می خواهم) می باشد که در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی به کار می رود. در پاسخ می توان عبارات زیر را مورد اس ...

weblog

برای تشکر کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Thanks (مرسی، ممنون) و یا Thanks a lot (خیلی ممنون) استفاده می شود. در پاسخ کلمات ساده ای مانند Sure و Ok و یا anyt ...