• بازدید : 750

سخن روز

If you want something in your life you've never had, You'll have to do something, you've never done!

 

اگر چیزی می‌خواهید که تا بحال نداشته اید، باید کاری کنید که تابحال نکرده اید!