• بازدید : 803

سلام و احوال پرسی کردن

1- برای سلام کردن در موقعیت های غیر دوستانه از Hi و Hello استفاده می شود و در موقعیت های رسمی می توان از عبارات زیباتری استفاده نمود.

 

2- برای سلام کردن در موقعیت های رسمی از عبارات زیر استفاده می شود.

 

It’s nice to meet you / nice to meet you.

از آشنایی تان خوشوقتم

 

How do you do?

چطورین؟

 

توجه کنید که عبارت how do you do فقظ زمانی استفاده می شود که گوینده برای اولین بار با کسی آشنا شده است و برای احوال پرسی به کار نمی رود.

 

3- برای احوال پرسی و پرسیدن از زندگی معمولا جملات زیر به کار می رود.

 

How is your father?

پدرت چطوره؟

 

How’s work/ business?

کار و بار چطوره؟

 

How’s life (with you)? How’s life treating you?

حال و روزت چطوره

 

What’s new?

تازه چه خبر؟

 

How are you getting along in your new job?

کار جدیدت چطور می گذره؟

 

5- برای پرسیدن حال کسی که مریض بوده عبارات زیر به کار می رود

 

How do you feel today?

امروز چطوری؟

 

Are you feeling (any) better?

بهتری؟

 

How’s your backache/stomachache …?

کمرت/ پشتت چطوره؟

 

6- برای رساندن سلام به کسی که غایب است این عبارات به کار می رود.

 

Say hello to your father for me.

Remember me to your father.

Give my best regards to your father.

سلام مرا به پدرت برسان.

 

7- برای خداحافظی از عبارات زیر استفاده می شود.

 

Bye – goodbye – bye-bye.

خداحافظ

 

See you later/tomorrow/on Monday / …

بعدا/ فردا/ دوشنبه/ ... می بینمت.

 

Take care.

مواظب خودت باش.

 

So long.

قربونت (صمیمانه و رسمی).

 

8- اگر دوست یا آشنایی را پس از مدت ها ببینیم.

 

It’s nice seeing you.

از دیدنت خوشحال شدم.

 

Long time no see.

خیلی وقته ندیدمت.