• بازدید : 506

سن، قد و وزن

در این پست اصلاحات و جملات کاربردی انگلیسی که در مورد سن - قد و وزن کاربرد دارد را می خوانید:

 

سن:

 

1- چند سال داری؟

How old are you?

 

2- بیست سال دارم.

I’m 20 (years old)

تقسیم بندی کلی برای دوره های سنی:

 

3- دوست مکاتبه ای جدیدم تین ایجر است. (منظور نوجوان بین 13 الی 19 ساله می باشد زیرا اعداد 13 الی 19 در انگلیسی همه به teen ختم می شوند.)

My new pen-pal is teen-ager.

 

4- استاد فیزیک ما جوان/ میانسال/ تقریباً مسن/ مسن است.

Our physics professor is young/ middle-aged/elderly/old.

 

5- اگر سن دقیق کسی را ندانیم می توانیم از این عبارات استفاده کنیم. مثلا این جمله درباره کسی گفته می شود که بالای 20 سال دارد. منظور از twenties  ده سال بین 20 و 29 سالگی است.

He is in his twenties. / she is in her twenties.

و اگر بخواهیم باز هم دقیق تر بگوییم:

 

6- او بیست و یکی دو سال دارد.

He is in his early twenties.

 

7- او بیست و پنج شش سال دارد.

He is in his mid-twenties.

 

8- او بیست و هشت نه سال دارد.

He is in his late twenties.

 

پس هنگامی که سن دقیق کسی را نمی دانیم می توانیم کلیه جملات مربوط به سن را با استفاده از عبارات زیر بسازیم.

He is in his mid-thirties

She is in her late nineties

 

قد:

 

9- قد شما (تو) چقدر است؟

How tall are you?

 

10- قدم یک متر و هفتاد و هشت سانتیمتر است.

I’m 1 meter 78.

 

11- قد متوسط دارد.

He’s (of) medium/ average height.

 

12- نسبتاً قد کوتاه است.

She’s rather short.

 

13- نسبتاً قد بلند است.

She’s quite/ pretty tall.

 

14- خیلی قد بلند است.

He’s very tall.

 

15- چثه متوسط دارد.

He’s (of) medium build.

 

16- خوش هیکل است.

He’s well-built.

 

17- هیکلش درشت است.

He’s well built.

 

18- چهار شانه است.

He’s broad-shouldered.

 

19- او چاق/ لاغر است.

He’s hefty/ heavy/fat # thin/ slim/ slender.

 

20- او خیلی لاغر (استخوانی) است.

He’s skinny.

 

21- استخوان بندی درشت دارد. (برای خانم ها)

She’s big-boned/ large- boned.

 

22- او کمی چاق است. (برای خانم ها و در حد مطلوب)

She’s plump.

 

23- ریزه اندام است. (برای خانم ها )

She’s petite.

 

وزن:

 

24- وزنت چقدر است؟

How much do you weigh? / what’s your weight?

 

25- هفتاد و پنج کیلو وزن دارم.

I weight/am 75 kilos.

 

26- کمی اضافه وزن دارم.

I’m a little overweight.

 

27- مواظب وزنم هستم.

I’m watching my weight.

 

28- چاق شدن.

to put on weight = to gain weight

 

29- لاغر شدن.

to lose weight

 

30- دارم چاق / لاغر می شوم.

I’m putting on / losing weight.

 

31- دو کیلو اضافه کرده ام. (چاق شده ام).

I’ve put on 2 kilos.

 

32- سه کیلو کم کرده ام. (لاغر شده ام).

I’ve lost 3 kilos.