• بازدید : 691

سخن روز

Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try.

 

نگران شکست خوردن ها نباش! نگرانِ فرصت هایی باش که بخاطر تلاش نکردن از دست میدی!