• بازدید : 735

تشکر کردن

برای تشکر کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Thanks (مرسی، ممنون) و یا Thanks a lot (خیلی ممنون) استفاده می شود. در پاسخ کلمات ساده ای مانند Sure و Ok و یا anytime به کار می رود.

 

رایج ترین عبارت برای تشکر کردن که در تمامی موقعیت ها از جمله دوستانه، رسمی و عادی می توان از آن استفاده نمود، عبارت Thank you می باشد. در پاسخ به Thank you می توان با توجه به موقعیت از عبارت Sure/ Ok در موقعیت دوستانه و غیر رسمی و یا You’re welcome در موقعیت های هم دوستانه و هم رسمی استفاده کرد.

 

در موقعیت های رسمی تر می توان از عبارت Thank You very Much به معنای بسیار متشکرم استفاده نمود که در پاسخ عباراتی نظیر You’re Welcome به معنای خواهش می کنم و یا Don’t mention it به معنای مهم نیست و یا It was my pleasure به معنای خوشحال شدم به کار می رود.

 

در انگلیسی امریکن علاوه بر عبارات فوق، از جملات زیر نیز برای تشکر کردن استفاده می شود.

 

- I appreciate it.

- I’d appreciate it.

- I really appreciate it.

 

به معنای متشکرم و ممنونم.

 

شاید بتوان عبارت فوق را از رایج ترین عبارت ها برای تشکر کردن در انگلیسی امریکایی محسوب نمود.

 

از عبارات زیر نیز می توان برای تشکر کردن در برخی موقعیت ها استفاده نمود.

 

- I really appreciate your help

واقعا از کمکتان متشکرم.

 

- I really appreciate your concern

واقعا از توجه تان متشکرم.

 

رایج ترین پاسخ به تشکر در انگلیسی امریکن نیز عبارت You’re welcome به معنای خواهش می کنم است که در موقعیت های رسمی و غیر رسمی به کار می رود. برخی دیگر از جملاتی که در پاسخ به تشکر کردن مورد استفاده قرار می گیرند، عبارت است از:

 

No problem.

مهم نیست (خواهش می کنم) - دوستانه

 

Oh, it was nothing.

چیزی نبود/ کاری نکردم.

 

I’m glad I could help.

خوشحالم که توانستم کمکی کرده باشم.

 

It was my pleasure.

خوشحال شدم - رسمی

 

Don’t mention it.

خواهش می کنم (حرفش را نزن) - رسمی

 

در نامه نگاری رسمی و اداری و یا در موقعیت های رسمی از عبارات زیر می توان استفاده نمود:

 

I’d like to thank my teachers for their support and encouragement.

میل دارم از معلم هایم به خاطر حمایت ها و تشویق هایشان تشکر کنم.

 

we would like to express our appreciation (gratitude) for your selfless efforts.

میل داریم مراتب امتنان خود را به خاطر زحمات بی شائبه شما ابراز کنیم.

 

I’m grateful to you for all the things you have done for me.

به خاطر تمام آنچه که برایم انجام داده اید از شما سپاسگذارم.

 

همچنین در پایان نامه های اداری و رسمی استفاد از عبارت زیر مرسوم است.

 

Thanking you in anticipation.

قبلا از زحمات / توجه شما متشکریم.

 

چند مثال:

 

A: Thank you so much for lending me your car.

B: Forget it. It was nothing.

ممنونم از اینکه ماشینت را به من امانت دادی

فراموش کن. چیز مهمی نبود.

 

A: Thank you for your time

B: You’re Welcome

بخاطر وقتی که گذاشتید ممنونم

خواهش می کنم

 

A: Can you give me a ride home?

B: Sure.

A: Oh. Thanks a lot.

B: No Problem

 

میتونی مرا برسانی منزل؟

حتما / البته

خیلی ممون

خواهش می کنم

 

A: I really appreciate your help

B: Please don’t mention it. I’m glad I could help.

بخاطر کمک خیلی ممونم.

خواهش می کنم. خوشحالم که توانستم کمکی کرده باشم.

 

A: You’ve been very helpful. Thanks a lot.

B: You’re most welcome.

خیلی کمک کردی. خیلی ممنون.

فراموش کن، چیز مهمی نبود.