• بازدید : 618

اجازه گرفتن

رایج ترین عبارت برای اجازه گرفتن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی Can I می باشد.

 

- Can I use your telephone for a moment?

- Yes, sure.

می تونم یک لحظه از تلفنت استفاده کنم؟

بله، حتما

 

نکته: عبارت Can you برای خواهش کردن به کار می رود در حالی که Can I برای اجازه گرفتن است.

 

- Can I turn on the TV?

می تونم تلویزیون را روشن کنم؟ (اجازه خواستن)

 

- Can you turn on the TV?

می تونی تلویزیون را روشن کنی؟ (درخواست کردن)

 

برای پاسخ مثبت در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از عبارت های زیر استفاده می شود.

 

- OK

- Yes, ok.

- Sure

- Yes, sure.

 

برای پاسخ مفنی در موقعیت های دوستانه معمولا عبارت I’m sorry گفته شده و پس از آن یک دلیل ذکر می شود.

 

- Can I sit here?

- I’m sorry it’s taken.

می تونم اینجا بنشینم؟

متأسفم اینجا جای کسی است.

 

برای اجازه گرفتن مودبانه در موقعیت های رسمی تر اغلب از عبارت Could I استفاده می شود.

 

- Could I park my car here?

- Sure, Go ahead.

می تونم اینجا پارک کنم.

حتما، بفرمایید.

 

عبارت May I نیز یک عبارت مودبانه و تقریبا رسمی است که از لحاظ کاربرد معادل Could I می باشد.

 

- May I see Mr. Jakson, please?

- I’m afraid he’s busy now.

اجازه هست آقای جکسون را ببینم؟

متأسفم ایشان الان سرشان شلوغ است.

 

برای اجازه دادن اغلب از عبارت های Go ahead و Be my Guest استفاده می شود که هر دو معادل بفرمایید است، در موقعیت رسمی تر عبارت می توان از عبارات Yes, Of course (بله البته) و Certainly (حتما) استفاده نمود. برای پاسخ منفی اغلب ابتدا عبارت های I’m sorry و یا Actually گفته شده و سپس یک دلیل ذکر می شود.

 

- Could I use your dictionary for a moment?

+ Sure. Go ahead.

- Actually, I need it myself.

 

عبارت دیگری که برای اجازه گرفتن رایج است و می توان از آن در موقعیت های رسمی و غیر رسمی استفاده نمود ترکیب Do you mind if I… به معنای اشکالی ندارد من ...) می باشد.

 

- Do you mind if a smoke?

اشکالی ندارد سیگار بکشم؟

 

- Do you mind if I open the window?

اشکالی ندارد پنجره را باز کنم؟

 

برای اجازه دادن از عبارت های No, I don’t (نه اشکالی ندارد) و یا Not at all (نه اصلا) استفاده می شود. توجه شود که برای پاسخ مثبت باید به این عبارت از شکل منفی استفاده نمود.

 

در موقعیت های رسمی تر و یا هنگامی که بخواهیم خیلی مودبانه اجازه بگیریم از عبارت Would you mind if I…? (اشکالی ندارد که من...) استفاده می کنیم که در آن فعل بعد از کلمه Iباید به صورت گذشته باشد. لازم به ذکر است که این عبارت ارتباطی به زمان گذشته ندارد و فقط برای اجازه گرفته مودبانه در زمان حال به کار می رود.

 

- Would you mind if I left an hour early today?

- No, not at all. (No, I wouldn’t)

اشکالی ندارد که من امروز یک ساعت زودتر برم؟

- خیر، اصلا.

 

هرگاه کسی برای انجام کاری از ما اجازه بگیرد و قصد داشته باشیم تا پاسخ منفی مودبانه دهیم، معمولا ابتدا عبارت های زیر گفته می شود و سپس دلیل خود را ذکر می کنیم.

 

I wish you wouldn’t.

I’d rather you didn’t.

 

این جمله معنای تحت الفظی ندارد و فقط برای شروع پاسخ منفی مودبانه به کار می رود ولی نزدیک ترین معادل فارسی آن می تواند عبارت «ممنون می شوم اگر این کار را نکنید»

 

- Do you mind if I smoke?

- Well, I wish you wouldn’t. You know, I’m allergic to smoke.

 

اگر بخواهیم کلاس یا جلسه ای را ترک کنیم از عبارت های زیر استفاده می کنیم.

 

- Will you excuse me for a few minutes/ for the rest of the class?

اجازه می فرمایید برای چند دقیقه / بقیه کلاس را مرخص شوم؟

 

و شکل مودبانه تر و رسمی تر آن عبارت است از:

 

May I be excused for a few minutes/ for the rest of the class?

 

عبارت زیر نیز یکی از عبارت های رایجی است که برای اجازه گرفتن در موقعیت های غیر رسمی به کار می رود.

 

Is it ok/ all right (with you) if I …?

- Is it ok (with you) if I turn up the music?

- Yes, that’s fine (with me).

مشکلی نداری اگه صدای موزیک رو زیاد کنم؟

 

نکته: عبارت Shall I…? برای اجازه گرفتن به کار نمی رود. این عبارت عمدتا برای ارائه کمک به کار می رود.

 

- Shall I carry your suitcase for you?

می خواهید چمدانتان را برایتان بیاورم؟

 

- You look very tired. Shall I make you some coffee?

خیلی خسته به نظر می رسی. می خواهی برایت قهوه درست کنم؟