بلاگ

در این بخش میتوانید نکات آموزشی زبان انگلیسی را مطالعه نمایید

weblog

The English words good and well are often confused by native and non-native speakers of English – this is a good lesson that will put you well on your way to understanding th ...

weblog

در این پست با چند اصطلاح کاربردی آشنا خواهید شد: نکته: استفاده از عبارات و اصطلاحات تنها در زبان عامه رایج است و از به کار بردن آن ها در محیط های رسمی و یا ...

weblog

Thanks God خدا را سپاس I am thankful for the husband who snores all night, because that means he is healthy and alive at home asleep with me خداراشكر كه تمام ش ...

weblog

در این پست جملات اساسی در مورد خرید پوشاک برای شما عزیزان قرار گرفته است. 1- سایز شما چند است؟ سایزم 16 است. What size do you wear? I wear a 16. 2- آ ...

weblog

Miss برای دخترانی که قطعا مجرد هستند و ما مطمئنیم که مجردند . Mrs. برای زنانی که قطعا متاهل هستند. Ms. مجرد یا متاهل بودن اون خانم معلوم نیست. ...

weblog

I can never find shoes for my feet هرگز نمیتونم برای پاهام کفش پیدا کنم One of Harry's feet was bigger than the other. “I can never find boots and shoes for my f ...

weblog

1- برای سلام کردن در موقعیت های غیر دوستانه از Hi و Hello استفاده می شود و در موقعیت های رسمی می توان از عبارات زیباتری استفاده نمود. 2- برای سلام کردن در موقعیت های رسمی از ...